Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men det finns vissa brister. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. För mer information, se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Biblioteken i Fyrstad som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta något av Biblioteken i Fyrstad.

Alla kontaktuppgifter hittar du på Bibliotek och öppettider.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, får du gärna meddela oss, så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
  • Omslagsbilder saknar text om bilden saknas eller är dålig. (WCAG A 1.4.5)
  • Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
  • Formulär fungerar inte helt korrekt med skärmläsare (WCAG A 2.5.3, 4.1.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Oskäligt betungande anpassning

Biblioteken i Fyrstad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Biblioteken i Fyrstad publicerades 1 mars 2023.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 29 mars 2023.

Sök

Språk