Behandling av personuppgifter

Biblioteken i Fyrstad behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

De uppgifter vi inhämtar är namn, personnummer, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnat är korrekta och uppdaterade. Även lån och reservationer räknas som personuppgifter. Uppgifterna används endast för administration av bibliotekens tjänster. Uppgifterna hanteras av samtliga bibliotek inom Biblioteken i Fyrstad: Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Även leverantören av vårt biblioteksdatasystem, Axiell AB, och kommunernas it-avdelningar har tillgång till dina uppgifter.

Du kan alltid få veta vilka uppgifter som finns registrerade hos Biblioteken i Fyrstad om du uppvisar legitimation. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och även raderade om alla lån och skulder är reglerade.

Lån, reservationer och användande av bibliotekets datorer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS: 2009:400) vilket innebär att alla med insyn i registret har tystnadsplikt. Två dagar efter att dina lån är återlämnade, eller när eventuella skulder för lånet är betalda, raderas uppgiften i databasen.

Om du har klagomål på hur dina personuppgifter hanteras kan du i första hand vända dig till personuppgiftsansvarig i din kommun. Om detta inte hjälper kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), före detta Datainspektionen. 

Lysekil

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, 453 80 Lysekil
Organisationsnummer: 212000-1389
Telefon: 0523-6130 00
E-post: registrator@lysekil.se
Dataskyddsombud: JP Infonet AB
E-post: dso.lysekil@jpinfonet.se

Trollhättan

Här hittar du hur Trollhättans stad hanterar dataskydd och personuppgifter: Dataskydd och personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden, Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan
Organisationsnummer: 212 000-1546
Telefon: 0520-49 50 00
E-post: kulturfritid@trollhattan.se
Dataskyddsombud telefon: 0520-49 50 00
E-post: dataskyddsombud@trollhattan.se

Uddevalla

Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden, Uddevalla kommun
Organisationsnummer: 212000-1397
Telefon: 0522-69 60 00
E-post: kommunen@uddevalla.se
E-post, dataskyddsombud: dataskyddsombud@uddevalla.se

Behandling av personuppgifter, Uddevalla kommun

Vänersborg

Här hittar du hur Vänersborgs kommun hanterar dataskydd och personuppgifter:
Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Kultur- och Fritidsnämnden, 462 85 Vänersborg
Organisationsnummer: 212000-1538
Telefon: 0521-72 10 00
E-post: kulturfritid@vanersborg.se

Dataskyddsombud: Laura Gashi på JP Infonet
Telefon: 042-29 33 12
E-post: dso.vanersborg@jpinfonet.se

Sök

Språk