Användaravtal och låneregler

Användaravtal och låneregler

Det mesta på biblioteken är gratis, och det kostar ingenting att låna, men det finns vissa regler du behöver följa. Här hittar du information om vad som gäller.

Bibliotekskort

 • När du har skrivit under användaravtalet är du ansvarig för allt som lånas på kortet.
 • Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. 
 • Om du tappar bort bibliotekskortet ska du anmäla det till biblioteket så att vi kan spärra det. Du ansvarar för alla lån till dess att kortet är spärrat. 
 • Om du byter namn eller adress ska du informera biblioteket om detta. 
 • Bibliotekskortet spärras om du missbrukar det eller om du har en skuld på 100 kronor eller mer.

Lån, omlån och reservationer

 • Lånetiden är normalt 28 dagar.
 • Lånetiden är 14 dagar om andra står i kö för att låna.
 • Lånetiden för korttidslån är sju dagar. 
 • Åldersgränsen för att låna dvd-film och tv-spel är 16 år. 
 • Du kan låna om böcker och andra medier två gånger. Du kan inte låna om korttidslån. Du kan heller inte låna om när andra står i kö.
 • Du kan reservera böcker och andra medier genom att logga in på Mina sidor eller genom att kontakta något av biblioteken. Du kan inte reservera korttidslån. 

Läs mer om omlån och reservationer

Avgifter

 • Om du inte lämnar tillbaka i tid får du betala en förseningsavgift.
 • Förseningsavgifter tas ut från första dagen efter förfallodagen. Avgiften är 3 kronor per dag och bok. Maxavgiften är 100 kronor per media därefter blir ditt kort spärrat. Förfallodag hittar du på ditt lånekvitto eller när du loggar in på Mina sidor.
 • Barn och ungdomar behöver inte betala förseningsavgift. Det finns ingen förseningsavgift på barnböcker. 
 • Om något går sönder eller försvinner blir du skyldig att betala en avgift för att ersätta materialet.
 • Biblioteken tar ut en mindre avgift för utskrifter och kopiering 
 • Alla avgifter är beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Läs mer om avgifter

Påminnelser

 • Biblioteket skickar ut två påminnelser. Efter andra påminnelsen spärras kortet och du kan inte göra några nya lån förrän du har lämnat tillbaka det som är försenat. 
 • Om du inte lämnar tillbaka mediet efter två påminnelser skickar vi en faktura för att ersätta materialet.
 • Obetalda fakturor lämnas över till inkasso. 

Övriga låneregler

 • Biblioteken ansvarar inte för eventuella skador eller fel som kan uppstå på din egen dator, telefon, dvd-spelare, cd-spelare eller liknande.
 • Särskilda låneregler kan komma att gälla för dig som är Boken kommer-låntagare, talbokslåntagare samt dig som lånar till en institution, till exempel skola, förskola eller boende. Du får i så fall information om detta i samband med att du ansöker om bibliotekskort.

Behandling av personuppgifter

 • Biblioteken registrerar alla lån och reservationer. Uppgifterna är sekretessbelagda. Efter att du har lämnat tillbaka mediet sparas uppgifterna i två dagar, därefter går det inte att se vad du har lånat.
 • Biblioteken i Fyrstad hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här: Behandling av personuppgifter

 

Språk